TBMM’de kullanılan resmi araç sayısı 292; “Sadece envanterdekilerle yetinmeyip onlarca araç kiralamışlar”

Add a Comment