Korkusuz yazarı: Gerçekten de ordumuz hasta, olmasa başına gelenlere karşı bir refleks gösterir, bunca aşağılanmasına karşı bir ses çıkarır

Add a Comment