Abdurrahman Dilipak: Pandemiyle mücadelenin dört hukukî ayağı vardır; bunların dördü de hukuka aykırıdır

Add a Comment